Pada 19 Januari 2018, SMK Darul Ehsan telah menerima rombongan lawatan kerja kelompok MadrasahTsanawiyah,Provinsi Jawa Barat seramai 70 orang pengetua. Rombongan ini merupakan Program Jaringan Antrabangsa. Terima kasih di atas kunjungan lawatan kerja ke SMK Darul Ehsan.