Bagi mata pelajaran Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5), selain daripada mata pelajaran teras seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam (murid Islam) dan Pendidikan Moral (murid bukan Islam), elektif mata pelajaran adalah seperti berikut:

 1. Fizik
 2. Kimia
 3. Biologi
 4. Matematik Tambahan
 5. Lukisan Kejuruteraan
 6. Sains Pertanian
 7. Prinsip Akaun
 8. Ekonomi Asas
 9. Perdagangan
 10. Sains Sukan
 11. Pendidikan Seni Visual
 12. Reka Cipta
 13. Sains Pertanian
 14. Tasawwur
 15. Animasi