ORGANISASI BIRO PIBG SMKDE 2017

BIRO EKONOMI
Tn Hj Zaidi bin Ayub
En Mohammad Nizam bin Alias
Pn Zarina bt Mohammad Jamaluddin

BIRO SOSIAL / REKREASI
En Nizamuddin bin Talib
En Ayadurai A/L Letchumanan

BIRO KSIB
Tn Hj Abdul Rahman bin Mahoon
Pn Zahrina bt Yusof

BIRO KEBAJIKAN & KEROHANIAN
Pn Siti Norbahaya bt Samiaun
En Anwar bin Alam
Pn Norhashimah bt Matulidi

BIRO FIZIKAL
En Norazlin bin Muhammad
En Razman bin Hamid

BIRO AKADEMIK
En Saibol Hamid bin Mat Isa
Pn Salina bt Mohd Zain