VISI: 

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI:

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi memenuhi aspirasi Negara.